Računovodske storitve

Ukvarjamo se z vodenjem poslovnih knjig po sistemu dvostavnega knjigovodstva za samostojne podjetnike, zasebnike (odvetniki, notarji) ter za mikro in mala podjetja.

V vodenje poslovnih knjig je zajeto:

– knjiženje poslovnih dogodkov
– vodenje saldakontov (obveznosti in terjatve)
– vodenje evidenc prejetih in izdanih računov
– obračunavanje DDV
– register osnovnih sredstev (obračun amortizacije)
– obračunavanje plač, najemnin, podjemnih pogodb,…
– obračunavanje zamudnih obresti
– priprave medsebojnih kompenzacij
– izdelava računov
– izdelava računovodskih izkazov za potrebe DURS in AJPES
– izdelava medletnih bilanc za potrebe poslovodstva
– izdelava bonitetnih poročil za potrebe banke
– izdelava drugih poročil za potrebe strank
– svetovanje na področju poslovanja podjetja
– razne druge storitve v vezi z računovodstvom

Prevzem dokumentacije je možen tudi pri vas.